ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Otěž

Otěž je lano, které slouží k dotahování či povolování plachet. Dle typu větru, který zrovna využívám (předoboční/boční/zadoboční/zadní vítr) otěže plachet utahují či povoluji.

  • Anglicky: Sheet