ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Alternátor motoru

Alternátory jsou synchronní stroje. Skládají se ze statoru (vinutí na pevném ocelovém jádru) a rotoru (otáčející se magnet s hřídelí). Mění mechanickou (rotační) energii na elektrickou energii. Alternátory generují elektřinu stejným způsobem jako generátory stejnosměrného elektrického proudu, mění magnetické pole kolem cívky. Rotující magnetické pole indukuje ve vinutí cívky střídavý elektrický proud. Dělí se podle typu rotoru na alternátory s hladkým rotorem (turboalternátory) a alternátory s vyniklými póly (pomaloběžné alternátory). U lodních, motorů se používají alternátory s vyniklými póly - pracují i při malých otáčkách. Na lodích slouží k dobíjení akumulátorů.

  • Anglicky: Alternator motor
  • Německy: Alternator motor
  • Francouzsky: Moteur alternateur
  • Italsky: Del motore l'alternatore
  • Chorvatsky: Motor alternator