ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Záchranná podkova

Záchranná podkova / kruh, angl. lifebuoy, je záchranný plovoucí prostředek, sloužící pro záchranu MOB (muže přes palubu). Je buď ve tvaru klasického kruhu (dřívější záchranné kruhy) a nebo modernější, ve tvaru podkovy. Pro oblast pobřežní plavby musí na lodi být jeden kruh anebo podkova, pro oblast mořské plavby musí být na lodi dva kruhy nebo podkovy, přičemž jeden kruh je spojený se svítící bójí a je volný, připravený k hození do moře a druhý kruh je spojený dlouhým plovoucím lanem s lodí. Záchranné kruhy se umísťují do držáků na zadní koš (zadní lodní zábradlí).

  • Anglicky: Horseshoe, lifebuoy
  • Německy: Rettungsringe
  • Francouzsky: Bouees fer a cheval
  • Italsky: Salvagente a ferro di cavallo
  • Chorvatsky: Pojasa potkova