ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Zábleskové světlo

Zábleskové světlo má na mapě zkratku Fl. Je to světlo, u kterého je interval svícení kratší, než následující zatmění. Barvy zábleskového světla jsou označeny písmeny za zkratou Fl.:

  • Fl.R - zábleskové světlo červené
  • Fl.G - zábleskové světlo zelené

Času jednoho záblesku a následujícího  zatemnění, případně několika záblesků a následujícícho delšího období zatmění se říká perioda (period), a to u všech rytmickcýh světel. Času jednotlivého záblesku (flash), případně zatmění (eclipse) se říká fáže (phase).

 

  • Anglicky: Flashing light