ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Závětrná strana

Pod pojmem závětrná strana, neboli závětří, je považována ta strana lodi, na které se vítr od lodi oddaluje (vítr na této straně "odchází").