ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Yawl

Yawl je typ oplachtění se dvěma stěžni, přední stěžeň je vyšší a zadní bezanový stěžeň je nižší a je umístěný až za osou kormidelního listu. Bezanový stěžeň je nižší, nežli u ketche. Plocha bezanové plachty je obvykle menší, nežli 20 % z celkové plochy plachet.