ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Větrná korouhvička

Větrná korouhvička je otočný ukazatel směru větru (nejčastěji se nachází na vrcholu stěžně). Korouhvička za jízdy ukazuje odkud fouká tz. zdánlivý vítr.