ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Stožárové světlo

Stožárové světlo je bílé světlo umístěné nad podélnou osou lodi, viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 225° a nastavené tak, že je viditelné od přímého směru vpřed do 22,5° za travers na každé straně lodi.