ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Stálé světlo

Stálé světlo - zkratka na mapě - F. Jestliže je na mapě pouze zkratka F., má světlo bílou barvu. Jestĺiže je barevné, je barva uvedena:

  • F.R. - stálé světlo červené
  • F.G. - stálé světlo zelené

Stálé světlo se vyskytuje obvykle na okrajích vlnolamu, jako náběžníkové světlo apod.

 

  • Anglicky: Fixed light