ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Spinakrový peň

Spinakrový peň, neboli spinnaker boom, je spinakrové ráhno, které se používá při plavbě se spinakrem. Jeden konec ráhna je nacvaklý do oka na stěžni a druhý konec ráhna je nacvaklý na návětrnou otěž spinakru a je posunutý až k otěžovému rohu spinakru. Spinakrový peň může být buď symetrický a nebo asymetrický.

  • Symetrický peň má na obou koncích stejné uzavíratené háky, které se ovládají lankem jdoucím přes celý peň od jednoho háku ke druhému.

    Asymetrický peň má na jednom konci speciální úchyt, který se nasouvá do trnu umístěném na stežni a na druhém konci má uzavíratelný hák stejně jako symetrický peň. Průběh obratu po větru, tzv. halza (angl. gybe) má jiný průběh se symetrickým a s asymetrickým pněm.

  • Anglicky: Spinnaker pole/boom
  • Německy: Spinnaker baum
  • Francouzsky: Spinnaker tangon
  • Italsky: Tangone spinnaker
  • Chorvatsky: Tangun