ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Slabá dohlednost

Slabá dohlednost je nazýván stav, kdy je viditelnost 0,5 - 2 NM.

  • Anglicky: Poor visibility