ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Rychloměr

Rychloměr je elektronický přístroj měřící rychlost lodi. Sonda rychloměru je umístěná v přídi lodi. Je to vrtulka, která je pode dnem lodi a měří rychlost.

 

  • Dost často se stává, že rychloměr nefunguje. Obvykle je to způsobené tím, že je vrtulka rychloměru zarostlá mušličkami a nebo není vůbec zasunutá do trupu a leží na dně lodi položená pod podlážkou (nejčastěji na jaře, kdy ji servisní technici nezasunou do trupu a nechají pouze ležet pod podlážkou na dně). Zde je pomoc jednoduchá. Buď vrtulku očistit (pod vodou a nebo ji vyndat a očistit v lodi) a nebo vrtulku zasunout do trupu. Je to nenáročná operace, které není nutné se obávat. Vyndáte těsnící špunt a místo něj zasunete sondu rychloměru a rychle utáhnete matici. POZOR! Šipka na vrcholu sondy musí směřovat dopředu, jinak nebude rychloměr měřit správně.

  • Anglicky: Speedometer, log
  • Německy: Geschwindigkeitsmesser
  • Francouzsky: Compteur de vitesse
  • Italsky: Tachimetro
  • Chorvatsky: Brzinomjer