ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Remorkérové světlo

Remorkérové světlo je je žluté světlo se stejnou charakteristikou jako "záďové světlo".