ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Pyrotechnické prostředky

Pyrotechnické prostředky jsou červené padáčkové světlice vystřelované z ruky, oranžové ruční pochodně a plovoucí patrona s oranžovým práškem. Používají se pro přivolání pomoci a jako signály nouze.