ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Přerušované světlo

Přerušované světlo má na mapě zkratku Oc. Je to světlo, u kterého je trvání světla dělší než trvání zatmění. Jinými slovy, světlo je přerušováno fází zatmění, jedná se tedy o opačný druh světla, než je světlo zábleskové. Perioda se u přerušovaného světla měří od zatmění k následujícímu zatmění.

  • Anglicky: Occulting light