ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Poziční světla

Poziční světla, neboli navigační světla, angl. navigational lights, zahrnují levé (levoboční) červené světlo, pravé (pravoboční) zelené světlo a světlo umístěné na přídi lodi nebo v přední části lodi a zadní (záďové) bílé světlo.

Poziční světla musí mít rozsvícená každá loď za plavby od západu do východu slunce a za snížené dohlednosti.

  • Anglicky: Navigations lights
  • Německy: Positions lichter
  • Francouzsky: Feux de position
  • Italsky: Luci di navigacione
  • Chorvatsky: Navigaciona svjetla