ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Pobřežní moře

Jedná se o pás vod zahrnutých do teritoria pobřežního státu. Jeho šíře je podle mezinárodního práva 12 NM, některé státy mají šíři teritoriálního moře menší  (3 - 6 NM), jiné, převážně země latinské Ameriky a Afriky - 200 NM.

Plavidlo plující v pobřežních vodách nebo z volného moře do přístavu může být zastaveno za účelem zadržení osoby nebe provedení šetření v souvislosti s trestním činem spáchaným na plavidle, jestliže se následky trestního činu týkají pobřežního státu, jestliže trestní čin může ohrozit veřejný pořádek dané země nebo pořádek na pobřežním moři a jestliže o pomoc požádal kapitán plavidla nebo konzul země, pod jejíž vlajkou loď pluje.

Pronásledování a zajetí plavidla může pokračovat mimo hranice pobřežních vod a zaniká, jakmile pronásledovaná loď vpluje do pobřežních vod své vlastní země nebo třetího státu.

  • Anglicky: Territorial waters