ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Námořní míle

Námořní míle je vzdálenost, která se rovná délce jedné minuty poledníku měřené v dané zeměpisné šířce. Délka jedné námořní míle je 1 852 metrů (6 080 stop).

  • Anglicky: Nautical mile