ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Námořní jachta

Námořní jachta je malé plavidlo (do 20 m), které může být použito pro soukromou plavbu nebo komerci. Většinou jde o pronajaté plavidlo, může být i soukromé plavidlo.

Přesná definice: Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím.