ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Návětrná strana

Pod pojmem návětrná strana, neboli návětří, je považována ta strana lodi, odkud fouká vítr