ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Muž přes palubu

Muž přes palubu, angl. man over board, MOB. Situace, při které člověk spadne přes palubu.