ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Mořské vnitřní vody

Jedná se o oblast mezi pevninou a základní linií pobřežního moře a zahrnuje ústí řek, zálivy, přístavy, rejdy, zátoky, přístavní vody atp.).

Pobřežní stát je plně suverénní nad svými vnitřními vodami. 

Je dobré vědět, že cizí plavidlo může být na vnitřních vodách zadrženo pouze na základě rozhodnutí soudu.

  • Anglicky: Internal waters