ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Mořská cesta

Mořská cesta je úsek vodní cesty (např. řeky), který je přizpůsoben provozu velkých námořních lodí:

 • prohloubené koryto
 • rozšířené koryto
 • zpevněné břehy
 • apod.

 

 • Lodní provoz je podle námořních pravidel (mezinárodní pravidla námořního provozu Colreg).
  Platí zde průkaz:

  1. MPZ - příbřežní plavba, nebo
  2. MPZ - mezinárodní, nebo
  3. Námořní průkaz (stupně C nebo B nebo A)