ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Mlhové signály

Mlhové signály obvykle najdeme na majácích, občas na koncích vlnolamu, někdy na bójích. Mlhové sognály uslyšíme za snížené dohlednosti, ve dne i v noci. Někdy jsou aktivovány vlněním (zvon).

  • Diaphone - Dia - používá stlačený vzduch, je velmi výkonný. Zvuk je nízký, dlouhý.
  • Siren - používá rovněž stlačený vzduch, má obvykle vyšší tón než diaphone, výkon a zvuk se mohou značně lišit.
  • Horn - používá stlačený vzduch nebo el.proud k vibraci membrány. Podobá se houkačce v autě.
  • Bell, gong, whistle - často se používají na bójích. Zvon je aktivován vlněním, gong mechanicky nebo vlněním. Bývá často na koncích vlnolamu.

Na mlhové signály nelze moc spoléhat. Z některých náměrů nemusí být slyšet, obvykle se aktivují až nějaký čas po snížení dohlednosti, v nejbližší blízkosti signálu mlha být nemusí a potom se neaktivuje. 

  • Anglicky: Fog signals