ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Merkatorova projekce

Merkatorova projekce je projekce, která je používána u námořních map. Merkatorova projekce je vhodná pro námořní mapy, protože si tímto zobrazením mapa zachovává věrnost úhlů.

Velice zjednodušeně si projekci můžeme představit tak, že kolem Země ovineme papír. Vznikne válec, který se Země dotýká na rovníku a jehož odsa se pokrývá s osou Země. poté ze středu Země promítneme poledníky a rovnoběžky. Po rozvinutí papíru budou poledníky a rovnoběžky vůči sobě na mapě nakresleny vzájejmně rovnoběžné. Ve skutečnosti se poledníky na povrchu Země sníhají směrem k pólům. Aby mohly být poledníky na mapě vzájemněrovnoběžné, musí se směrem k pólům od sebe vzdalovat rovnoběžky. Tím dostaneme zkreslení plochy.

Nevýhodou Merkatorovy projekce je zkreslení vzdáleností. Výhodou je, že nakreslený kurz je na mapě přmkou, která protíná poledníky pod stejným úhlem. Této přímce říkáme loxodroma.

  • Anglicky: Mercator Projection