ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Loď se strojním pohonem

Loď se strojním pohonem je jakékoliv plavidlo poháněné strojním zařízením.