ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Loď

Slovem "plavidlo" nebo "loď" se rozumějí všechna plovoucí zařízení, včetně bezvýtlakových plavidel, LVPE letadel a hydroplánů používaných nebo schopných použití jako prostředek dopravy po vodě.