ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Laterální znaky

Laterální znaky systému IALA označují pravou a levou stranu vodní cesty ve směru obecného značení. To je buď místní (local direction), které směřuje loď z mře do přístavu, ústí řeky atd., nebo obecné (general direction), stanovené námořními autoritami.

Bóje na pravé straně plavební dráhy (starboard hand marks) míjíme při plavbě ve směru vodní cesty po svém pravoboku. Mají zelenou barvu, jsou kuželové nebo sloupové, se zeleným kuželem směřujícícm vzhůru jako vrcholovým znakem. V případě že mají světlo, svítí zelenou barvou.

Bóje na levé straně plavební dráhy (port hand marks) míjíme při plavbě ve směru vodní cesty po svém levoboku. mají červenou barvu, jsou válcové nebo sloupové, s červeným válcem jako vrcholovým znakem. V případě, že mají světlo, svítí červeným světlem.