ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Lanoví

Lanoví je soustava lan sloužící k napínání či povolování určitých částí na lodi - např. stěžně, plachet, ráhna apod. Lanoví lze dělit na pevné lanoví a na pohyblivé lanoví.