ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Kosatka

Kosatka, angl. jib, headsail – fok, přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší, nežli plocha příďového trojúhelníku, její otěžový roh nepřesahuje úroveň stěžně.

Umístění - kosatka je uchycena předním líkem k přednímu stěhu (u přední plachty všeobecně se můžeme setkat s označením kosatka nebo gena v závislosti na její velikosti). Jednoduchý rozdíl mezi kosatkou a genou je, že kosatka je menší než gena a nikdy nedosahuje svou velikostí za stěžeň, zatímco gena svou plochou za stěžeň přesahuje.

  • Anglicky: Forestay, jib stay