ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Klíče od lodi a motoru

  • Anglicky: Yacht and motor keys
  • Německy: Schiffs und Motorschluessel
  • Francouzsky: Clé pour le bateau et le moteur
  • Italsky: Chiave barca
  • Chorvatsky: Ključevi od broda i motora