ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Ketch

Ketch je typ oplachtění se dvěma stěžni, přední stěžeň je vyšší a zadní bezanový stěžeň je nižší. Zadní stěžeň je obvykle umístěný před osou kormidelního listu. Plocha bezanové plachty je obvykle větší, nežli 20% z celkové plochy plachet.