ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Kardinální znaky

Kardinální znaky systému IALA mají téměř všechny sloupový tvar a jako vrcholový znak mají dva různě uspořádané černé kužele, vždy mají kombinaci černé a žluté barvy a v noci svítí rychle blikajícím světlem. Bóje ukazují bezpečnou stranu, kudy máme bóji minout.

Kardinální znaky (cardinal marks) jsou pojmenovány podle kvadrantu, ve kterém se nacházejí. Máme čtyři kvadranty (severní, východní, jižní a západní). Jméno kardinálního znaku označuje směr, kterým máme bóji minout. Severní bóji míjíme na sever od bóje, východní na východ atd.

Nejdůležitějším rozpoznávacím prvkem jsou dva černé kužele různě ustavené nad sebou. U severní bóje jsou oba kužele směroványvzhůru, u jižní bóje směrem dolů. Východní bóje má oba kužele ustaveny základnou k sobě, západní bóje vrcholky k sobě.

Severní kardinální znak Severní kardinální znak - nutné minout bóji na severní straně

Jižní kardinální znak Jižní kardinální znak - bóji je nutné minout z jižní strany

Západní kardinální znak Západní kardinální znak - bóji je nutné míjet západně

Východní kardinální znak Východní kardinální znak - bóji je nutné míjet na východní straně

  • Anglicky: Cardinal marks