ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Izofázové světlo

Izofázové světlo má na mapě zkratku Iso. U tohoto druhu světla jsou světlo i zatmění stejně dlouhé. Např. Iso 6s znamená 3s světla následované 3s zatmění. Iso.R.4s znamená červené světlo po dobu 2s následované zatměním 2s.

  • Anglicky: Isophase light