ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Izobata

Izobata je linie, která na mapě spojuje místa o stejné hloubce. Můžeme si ji představit jako vrstevnici v moři.