ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Hlavní kompas

Hlavní kompas je lodní kompas umístěný v blizkosti kormidla. Podle tohoto kompasu se pluje a kormidluje, je podsvětlený pro plavbu v noci. Je ovlivněný magnetismem lodi, proto je nutné počítat s deviací.

  • Anglicky: Central compass
  • Německy: Kompass (cockpit)
  • Francouzsky: Compass de route
  • Italsky: Bussola
  • Chorvatsky: Glavni kompas