ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Hasicí přístroje

  • Anglicky: Fire extinguishers
  • Německy: Feuerischer
  • Francouzsky: Extincteurs
  • Italsky: Estintori
  • Chorvatsky: Protupožarna aparata