ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Gena, genoa

Gena, angl. genoa, headsail – přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je větší, nežli plocha příďového trojúhelníku, její otěžový roh přesahuje úroveň stěžně.

  • Anglicky: Genoa