ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Fok

Fok, angl. jib, headsail – kosatka, přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší, nežli plocha příďového trojúhelníku, její otěžový roh nepřesahuje úroveň stěžně.