ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

DSC

DSC, angl. DSC – Digital Selective Calling – posílání předem definovaných zpráv pomocí námořní vysílačky na středních, krátkých a nebo velmi krátkých vlnách. V praxi to znamená, že když na vysílačce zmáčknete červené tlačítko DCS, vysílačka začne vysílat signál nouze, kde jsou zakódované údaje o Vaší lodi, poloha lodi, kurz a rychlost.