ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Driftové proudy

Driftové proudy vznikají dlouhodbým působením větru stálého směru na vodní hladinu. Jejich směr závisí rověž na konfiguraci pobřeží. Obecně se dá říci, že rychlost driftového proudu je na hluboké vodě asi 2 % rychlosti větru, za podmínky, že vítr vane alespoň 12 hodin.

  • Anglicky: Drift currents