ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Drift

Drift je pojmenování pro snos lodi větrem. Drift se měří ve stupních a lze ho definovat jako rozdíl mezi kurzem reálným a kurzem vodou.

Při výpočtech je důležité vědět, že drift má vždy znaménko plus, jestliže vane vítr z levoboku a vždy znaménko mínus, jestliže vane vítr z pravoboku.

  • Anglicky: leeway