ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Dobrá dohlednost

Za dobrou dohlednost lze považovat stav, kdy je dohlednost větší než 5 NM.

  • Anglicky: Good visibility