ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Deviace

Deviace je pojem označující chybu, která nastává při měření kurzu kompasem či při provádění náměrů na objekty. Tato chyba je způsobená vlivy nežádoucích magnetických nebo elektromagnetických polí. Velikost této chyby je závislá na poloze lodi v zemském magnetickém poli a na umístění kompasu na lodi. S touto chybou se musí počítat hlavně při využívání klasické námořní navigace, kdy by opomenutí deviace mohlo mít fatální důsledky.

Velikost deviace pro jednotlivé kurzy kompasové můžeme vyjádřit ve form deviační křivky nebo deviační tabulky.

  • Deviace je východní, jestliže je kompasový sever napravo od magnetického.
  • Deviace je západní, jestliže je kompasový sever nalevo od magnetického severu.

Abychom se dozvěděli kurz magnetický, musíme ke kurzu  kompasovému přičíst/odečíst deviaci. Deviaci ke kurzu kompasovému přičítáme v případě, že je deviace východní. Deviaci od kurzu kompasového odečítáme, jestliže je deviace západní.

  • Anglicky: Deviation