ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Cyklóna

Cyklóna je oblast nízkého tlaku, neboli tlaková níže – na severní polokouli se vlivem rotace země vzduch uvnitř této oblasti otáčí proti směru hodinových ručiček, a na jižní polokouli je to po směru hodinových ručiček.

  • Anglicky: Cyclone
  • Německy: Zyklon
  • Francouzsky: Cyclone
  • Italsky: Ciclone
  • Chorvatsky: Ciklona