ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

COLREG

COLREG (Convention on the international regulations for preventing collision at sea) jsou mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám lodí na moři - přednosti lodí, světla lodí, mlhové a manévrovací signály, signály nouze, systém rozdělené plavby a úzké plavební dráhy.

Byla zpracována na základě úmluvy zúčastněných stran při jednání o bezpečnosti na moři v Londýně 20. října 1972. Vztahují se na všechna plavidla na otevřených mořích a na všech vodách s nimi spojených, po kterých mohou plout námořní lodě a platí od 1. Června 1973. U nás byla odsouhlasena usnesením vlády ČSSR č. 39/77 ke dni 15. Července 1977.

  • Anglicky: COLREG
  • Německy: COLREG
  • Francouzsky: COLREG
  • Italsky: COLREG
  • Chorvatsky: COLREG