ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Bouřka

Bouřka je vizuální, akustický a elektrický projev vznikající mezi oblaky (mraky) navzájem, nebo mezi oblaky (mraky) a zemí. Tyto projevy nazýváme - bouřkové mraky s deštěm, vítr, hromy a blesky. Bouřky jsou vázány na kumulonimby, neboli bouřkové mraky (bouřkovou oblačnost). Bouřky se dělí podle jejich místa vzniku na frontální a nefrontální.

  • Anglicky: Thunderstorm
  • Německy: Gewitter
  • Francouzsky: Orage
  • Italsky: Temporale
  • Chorvatsky: Grmljavinska oluja