ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Bóje

Bóje, také bójka, je zařízení plovoucí na vodní hladině (moře, řeky, jezera atd.) a slouží nejčastěji jako druh plavebního znaku k označení daného místa pro usnadnění plavby lodí, případně nesoucí měřící zařízení, nebo také kotevní zařízení (kotvu s lanem, řetězem apod.), nebo k označení různých míst a zařízení na dně. Bóje jsou většinou ukotveny ke dnu pomocí řetězu, nebo lana. Jedná se o dutá tělesa vyplněná nejčastěji vzduchem. V některých případech jsou bóje vyplněny hydrofobní pěnou, což zabraňuje jejich naplnění vodou v případě poškození. Plavou, stejně jako lodě, na základě Archimédova zákona. Vztlaková síla musí být současně dostatečná pro vyrovnání tíhové síly působící na zespoda umístěné kotvicí části (řetěz, lano..). Pro noční navigaci se používají bóje nesoucí světla, případně vybavené radiomajákem.

  • Anglicky: Buoy
  • Německy: Boje, Bojen
  • Francouzsky: Bouée, Buoy
  • Italsky: Boe, Buoy
  • Chorvatsky: Bova