ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Boční světla

Boční, neboli také poziční, světla jsou zelené světlo (na pravém boku lodi) a červené světlo (na levém boku lodi). Určují pozici lodi, za tmy, nebo za snížené viditelnosti, vzhledem k jiným plavidlům (odtud poziční, navigační světla) a patří k nim ještě bílé záďové světlo. Každé z těchto světel je viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 112,5° a nastavené tak, že je viditelné od přímého směru vpřed do 22,5° za travers toho kterého boku lodi. Na lodi kratší než 20 m mohou být boční světla zkombinována v jedné lampě umístěné nad podélnou osou lodi.

  • Anglicky: Navigations lights
  • Německy: Positions lichter
  • Francouzsky: Feux de position
  • Italsky: Luci di navigacione
  • Chorvatsky: Navigaciona svjetla