ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Bf - Beaufort

Bf – Beaufort, Jednotka rychlosti větru na Beaufortově stupnici. Anglický admirál sir Francis Beaufor 1774-1857 vytvořil, někdy kolem roku 1805, stupnici která má dvanáct stupňů a určuje rychlost větru, podle jeho projevů na pozorovaném okolí – dým z komína, pohyb listí na stromech, výška a chování vln na moři atd. V r.1839 se tato stupnice stala povinnou na všech lodích Royal Navy (Anglické královské loďstvo). Bližší informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice

  • Anglicky: Bf - Beaufort
  • Německy: Bf - Beaufort
  • Francouzsky: Bf - Beaufort
  • Italsky: Bf - Beaufort
  • Chorvatsky: Bf - Beaufort